Nguyên liệu phân bón

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Phèn nhôm - Al2(SO4)3

Đóng gói: 50kg/bao
Liên hệ giá

Sodium nitrate - NaNO3

Đóng gói: 25 - 50kg/bao
Liên hệ giá

Sodium nitrite - NaNO2

Đóng gói:25kg/bao
Liên hệ giá