Hóa chất thí nghiệm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Acrylamide - C3H5NO

Quy cách 500g/chai
Liên hệ giá

Bình cầu

Liên hệ giá

Bình định mức

Liên hệ giá

Burette

Liên hệ giá

Cân kỹ thuật điện tử

Model: KB 6500-1NM; Kern - Germany
Liên hệ giá

Cốc thủy tinh

Liên hệ giá