Kali humate

Qui cách: 25kg/bao
Đơn vị bán hàng: Thuận Nam
Liên hệ giá

KALI HUMATE K-Humate 85%

Ngoại Quan: Dạng bột đen mịn hoà tan trong nước

Qui cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón

 

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Bột đen mịn

Humic Acid

55-60%

55.12%

Kali

8-10%

9.15%

Độ pH

9-11

10

Độ ẩm

15% max

8.20%

Kích cỡ 80mesh

Độ tan 100%