Hydrazine Hydrate - N2H4.H2O

Quy cách: 200kg/phuy
Đơn vị bán hàng: Thuận Nam
Liên hệ giá

Hydrazine Hydrate N2H4.H2O

1/ Hydrazine hydrate N2­­­­H4, H2O:
-      Hydrazine Hydrate (24-35-55%)
-      Hydrazine Hydrate (60-80-85-100%)
-      Liozan: Hydrazine hydrate đã được hoạt hóa
Công dụng: xử lý nước trong lò hơi, các đường ống của các thiết bị trước khi vận hành.

2/ Dẫn xuất của hydrazine hydrate:
-      Muối hydrazine:
+ Dihydrazize sulphate 55%
+ Hydrazine hydrochloride 35%
+ Acetylhydrazide
Công dụng: tổng hợp các chất trung gian, de-NOx (ứng dụng trong dược phẩm, nông  nghiệp…), xử lý giêng dầu.

-      Triazoles:
+ 1,2,4 triazole
+ Muối Natri của 1,2,4 triazole
+ 3-amino-1,2,4-triazole
+ 4-amino-1,2,4-triazole
+ Aminoguanidine bicarbonate(AGBC)
Công dụng : tổng hợp chất dẫn truyền cho sản phẩm ngành dược, thuốc trừ sâu…

-      Azoic :
+  Azobis isobutyronitrile (AZDN)
+ Azobis isovaleronitrile (AIVN)
+ Azodicarbonamide
Công dụng : chất khơi mào cho qua trình polymer hóa vinyl và crylic, sự halogen hóa, tác nhân thổi ở nhiệt độ thấp.