Dầu gốc parafin

Đơn vị bán hàng: Thuận Nam
Liên hệ giá

Dầu gốc parafin

Dầu gốc (Base oil)- Sự phát triển hay khuynh hướng
Sự ảnh hưởng của tiêu chuẩn khí thải Châu Âu đối với Dầu nhớt và khuynh hướng sử dụng Dầu nhớt đa cấp có độ nhớt thấp với quan điểm tiết kiệm nhiên liệu của các nhà chế tạo động cơ (OEMs) đã thay đổi việc sử dụng Dầu gốc (Base Oil) cũng như công nghệ sản xuất Dầu gốc phù hợp. Việc thay đổi định hướng sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất Dầu nhớt mà đặc biệt là dòng Dầu nhớt cho động cơ.