Magnesium Nitrate

Quy cách:25kg/bao
Đơn vị bán hàng: Thuận Nam
Liên hệ giá

Magnesium Nitrate - Mg(NO3)2


Ngoại Quan :  Mg(NO3)2 có dạng hạt trắng hoặc tinh thể kim cương trong suốt
Công thức   : Mg(NO3)2
Đặc Điểm     :  Dễ tan trong nước, tan chảy trong không khí
Công Dụng  : Giúp cây trồng xanh lá, tránh đốm lá và phòng các bệnh về lá