Hóa chất xử lý nước

Hóa chất phục vụ cho việc xử lý nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

PAC 10% lỏng

Đóng gói : Can/phuy/Bồn
Liên hệ giá

Phèn nhôm - Al2(SO4)3

Đóng gói: 50kg/bao
Liên hệ giá

Poly aluminium chloride - PAC

Đóng gói:25kg/bao
Liên hệ giá

Polyacrylic Acid - PAA

Quy cách: 220kg/phuy
Liên hệ giá

Polymer Anion

Đóng gói : 25kg/bao
Liên hệ giá

Polymer cation

Đóng gói:25kg/bao
Liên hệ giá