Hóa chất xử lý nước

Hóa chất phục vụ cho việc xử lý nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Clorin 65% - Ca(OCl)2

Đóng gói:40kg/thùng
Liên hệ giá

Clorin 70% - Ca(OCl)2

Đóng gói : 45kg/thùng
Liên hệ giá

HCl 32%- Acid hydrocloric

Đóng gói : 30kg/can, 240kg/phuy
Liên hệ giá

Na3PO4 - Natri Photphat

Đóng gói : 25kg/bao
Liên hệ giá

NaOH - Xút - Cautic soda

Đóng gói :25kg/bao
Liên hệ giá

Sắt Sunphat - FeSO4

Đóng gói : 25kg/bao
Liên hệ giá