Phân bón

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Acid Gibberellic - GA3

Qui cách: 1kg/chai
Liên hệ giá

Calcium Nitrate -Ca(NO3)2

Quy cách:25kg/bao
Liên hệ giá

Magnesium Nitrate

Quy cách:25kg/bao
Liên hệ giá

Phân DAP

Đóng gói:50kg/bao
Liên hệ giá

Phân SA

Quy cách:50kg/bao
Liên hệ giá

Phân Urê

Quy cách: 50kg/bao
Liên hệ giá