URE

Đóng gói : 50kg/bao

Urê hạt trắng - (NH2)2CO

Ngoại Quan: Loại có dạng viên, nhỏ như trứng cá

Công Thức: (NH2)2CO

Ứng dụng : Phân Urê được dùng để bón thúc, thích hợp trên đất chua phèn.
Sản phẩm này được bán ra